Articles

  1. Od junaštva do socialnega podjetništva

    Področje socialnega podjetništva obdaja mit, ki se je tako globoko zasidral, da se je večina izmed nas prenehala spraševati o njegovem obstoju. Čeprav je ta mit dobil številna imena, ga pogosto naslavljamo z »junaškim podjetništvom« oz.

    Well-being

Growing the potential of youth to create change